DB_navi7
 

동박새.
Canon | Canon EOS R5 | 2021-12-20 13:52:16
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/2000s | F5.6 | 0.00 EV | ISO-8000 | 300.00mm | Not Fired
Canon | Canon EOS R5 | 2021-12-20 13:50:05
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/2000s | F5.6 | 0.00 EV | ISO-8000 | 300.00mm | Not Fired
Canon | Canon EOS R5 | 2021-12-20 13:33:33
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/2000s | F5.6 | 0.00 EV | ISO-8000 | 300.00mm | Not Fired
베매골에서...
    
제목: 동박새.


사진가: 우풍/김은식 * http://woopoong.com

등록일: 2021-12-24 11:39
조회수: 6


091A1025sssh.jpg (86.8 KB)
091A0939sssh.jpg (79.2 KB)

More files(1)...
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
흰 꼬리 수리.
우풍/김은식
h:5
2022-01-11 19:57
소나무와 새들...
우풍/김은식
h:8
2022-01-11 16:54
참새.....
우풍/김은식
h:9
2022-01-10 22:06
동박새.-4
우풍/김은식
h:4
2022-01-10 09:12
동박새-3
우풍/김은식
h:8
2022-01-09 17:44
흰꼬리수리-6
우풍/김은식
h:5
2022-01-08 18:02
흰 꼬리수리-4
우풍/김은식
h:6
2022-01-08 17:49
흰 꼬리수리.-26
우풍/김은식
h:7
2022-01-08 16:52
흰 꼬리수리.-25
우풍/김은식
h:9
2022-01-08 16:47
참새와 동박새..
우풍/김은식
h:2
2022-01-03 18:09
참새..
우풍/김은식
h:2
2022-01-03 18:07
동박새.
우풍/김은식
h:6
2021-12-24 11:39
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  .. 14   [다음 10개]
      
◆ 홈페이지에 게시된 사진작품은 본 사이트 를 감상을 목적으로 합니다. 저작권자와의 상의 없이 이용하거나 타 사이트 게재되는 것을 금지합니다 .◆
  Copyright(c) http://woopoong.com/Design by Mungogae All rights reserved.