DB_navi7
 

양뗴...
Canon | Canon EOS 5D Mark III | 2012-09-16 07:06:08
Aperture Priority | Multi-Segment | Auto WB | 1/160s | F9.0 | -0.33 EV | ISO-100 | 47.00mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
Canon | Canon EOS 5D Mark III | 2012-09-16 07:06:08
Aperture Priority | Multi-Segment | Auto WB | 1/160s | F9.0 | -0.33 EV | ISO-100 | 47.00mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
Canon | Canon EOS 5D Mark III | 2012-09-16 07:11:48
Aperture Priority | Multi-Segment | Auto WB | 1/160s | F10.0 | -0.33 EV | ISO-100 | 50.00mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
內 夢 古 에서...
    
제목: 양뗴...


사진가: 우풍/김은식 * http://woopoong.com

등록일: 2022-01-31 11:55
조회수: 10


457C4208ssshh.jpg (130.3 KB)
457C4208ssshhpp.jpg (202.9 KB)

More files(1)...
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
수승대 에서....-2
우풍/김은식
h:16 c:1
2022-04-21 08:21
만년교의 아침.....
우풍/김은식
h:7 c:1
2022-04-19 17:16
남지뜰...
우풍/김은식
h:10 c:1
2022-04-15 18:30
남지뜰-3
우풍/김은식
h:9
2022-04-10 19:30
꽃, 비가 내리 든, 날.....
우풍/김은식
h:15 c:1
2022-04-05 03:40
청송 주산지.
우풍/김은식
h:10 c:1
2022-03-24 15:52
1,양수발전소에서 2,'' 3,;;;
우풍/김은식
h:14 c:1
2022-02-03 21:23
양뗴...
우풍/김은식
h:10
2022-01-31 11:55
1,서낭바위 2,옵바위. 3,서낭바위. 4,옵바위.
우풍/김은식
h:13
2022-01-22 00:53
왕곡 마을 .
우풍/김은식
h:8
2022-01-21 19:04
1,송대말등대 의파도,2,송대말등대의 여명.
우풍/김은식
h:18 c:1
2022-01-14 20:24
1.우포의 아침. 2봉황새.[鳳 皇 鳥].
우풍/김은식
h:14 c:1
2022-01-02 23:00
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  .. 107   [다음 10개]
      
◆ 홈페이지에 게시된 사진작품은 본 사이트 를 감상을 목적으로 합니다. 저작권자와의 상의 없이 이용하거나 타 사이트 게재되는 것을 금지합니다 .◆
  Copyright(c) http://woopoong.com/Design by Mungogae All rights reserved.